Ett projekt som trafikverket arbetar med är att skapa en förbifart genom Stockholm. Förbifarten ska ske i samband med E4 genom en ny sträcka. Projektet drivs för att underlätta utveckling och vardagen runt omkring Stockholmsområdet.

Vad har man gjort?

Trafikverket har lagt upp en plan att genom både att E4 får en förbifart genom Stockholm och att det finns en förbindelse genom Södertörn. Syftet är att enligt den utvecklingsplan man lagt fram 2010 till 2021 ska skapa bättre kollektivtrafik i regionen samt bidra till bättre utveckling. Planen berör också på de problem som uppstår och hur trafikverket planerar hantera dem. Till exempel bygga in vägen i tunnel för att skydda Flemingsbergsskogen. En annan tunnel ska sedan förbinda vägen med E4ans förbifart.

Det första man blivit klar med är en bro över kungens kurva, bron som är en cykel- och gångbro öppnades hösten 2016. Detta gjordes för att utveckla potentialen för området där det nu ska byggas ett nytt centrum med affärer, nya bostäder, nytt kontorsutrymme och nya skolor.

Vilka problem har uppstått?

Det stora problemet är störningar, detta på grund av problemet kring hur man måste arbeta.  Vill man se snabba resultat måste man öka arbetet detta ledder dock i sin tur till ökade störningar. Det blir till slut en ond cirkel. Störningar som uppstått är till exempelvis på grund av borrljud och sprängningar på byggarbetsplatsen. Därför varnar trafikverket att eftersom man ofta desto trappar upp arbetet under det steg man nu är i så kommer personer som bor i närheten bli störda. Problemet med störningarna ligger i det buller som skapas därför mäter trafikverket både ljud och vibrationer för att ha rätt beredskap.

Trafikverket arbetar aktivt med att hitta metoder för att vara hanterbara som möjligt för de som kan tänkas påverkas på ett störande sätt. Ett sådant stort projekt blir ofta i vägen och en kortvarig börda för många inte bara de som bor i närheten av byggarbetsplatsen.

Kungens kurva

Kungens kurva är platsen där man ska leda E4an förbi Stockholm, det som krävs är alltifrån nya vägbanor till nya idéer kring trafiken. Kungens kurva kommer också få två trafikplatser för att göra det möjligt för att ta pauser och eventuellt hantera problem inom trafiken.

Stockholm

Varför detta är viktig för just Stockholm är att det är att staden står i centrum för utvecklingen och innovationen inom Sverige för att inte prata om att det är en väldigt viktig global stad. Om man tittar på befolkningen kring staden bor cirka 2,3 miljoner svenskar i eller runt omkring Stockholm. Trafikverket blir därför en central del i att försöka binda samman staden med regionen och samtidigt göra det möjligt för Stockholm att växa.

Stockholm har en god kollektivtrafik med sina tunnelbanor som sträcker sig som ett spindelnät ut över Stockholm. Man kan säga att om tunnelbanan är de grövsta så bildas nätet av de små busslinjerna som sprider ut sig över staden.  Stockholms problem har dock ofta blivit att staden saknar viktiga steg inom idén regionen. Därför blir det nya projektet centralt i att förbättra förbindelserna inom kollektivtrafiken inom regionen.