Historik

Sverige var relativt sen med att börja bygga järnvägar om en ser till resten av Europa. Det var inte förrän mitten på 1800-talet som Sverige började bygga. Motståndet som till slut fick ge med sig hävdade dels att det var ”farligt att åka så fort” (lite ironiskt med tanke på hur vi bara vill att tågen ska gå fortare och fortare idag) samt att tågförbindelser skulle snabba på, vad de tyckte var en negativ, industrialisering. Det var dock först på slutet av 1800-talet som utbyggandet av tågspår tog fart ordentligt i Sverige.

Riksdagen beslutade i början att byggandet av de större och längre sträckorna skulle finansieras och drivas av staten medan mindre spår och kortare sträckor kunde finansieras och drivas av privata aktörer. 1939 beslutade dock staten, på grund av de privata aktörernas dåliga ekonomiska förutsättningar, att ta över de flesta av järnvägarna som sedan dess har drivits av SJ, Statens järnvägar. SJ har dock på senare år fått mer och mer konkurrens av privata aktörer då deras monopol på personresor luckrats upp.

Sveriges järnvägar idag

I Sverige finns ungefär 16500 kilometer tågspår som trafikeras av snabb-, regional-, gods- och pendeltåg. Hur järnvägar byggs till, byggs ut och förbättras förändrar vårt sätt att leva på det sätt att fler och fler tågpendlar till och från jobb och studier och kan därmed bosätta sig längre ifrån där en är verksam. Med ökade krav på mer klimatsmarta transporter märks det även på tågtrafiken då den ökning gällande efterfrågan av godståg har skett den senaste tiden.

Trafikverkets roll med Sveriges järnvägar

En majoritet av de 16500 kilometer tågspår som finns i Sverige förvaltas av Trafikverket. De ansvarar därmed för underhåll av tågspåren och i sin tur tågens framkomlighet. Då Sverige, med sin nordeuropeiska position, har stora temperaturväxlingar beroende på årstid ser underhållsarbetet lite olika ut beroende på säsong. På vintern består det mer i att röja snö och undvika att tågen påverkas av halka medan det på sommaren kan handla mer om att förebygga kopparstölder eller forsla bort träd som fallit över järnvägsspår.

Järnvägspolitiken

Själva underhållet av Sveriges tågspår har skötts av olika aktörer. Inför valet 2014 var ett av Socialdemokraternas vallöften att återförstatliga järnvägsunderhållet. Infrastrukturministern Anna Johansson meddelande till SVT Nyheter i juni 2016 att Trafikverket skulle ta över besiktningsverksamheten över tågspåren. Johansson menade att besiktningsverksamheten är själva grunden i underhållet och i och med att Trafikverket, som är statligt, skulle ta över det så skulle deras vallöfte införlivas. Tidigare har underhållet och besiktningen av underhållet fallit under samma huvudman, något som regeringen såg negativt på.

Ett återförstatligande av järnvägsunderhållet är även något som miljöministern Karolina Skog såg positivt på. Till SVT Nyheter sa hon det är viktigt att de som väljer att resa klimatsmart även kan lita på att de kommer i tid till sitt arbete.

Moderaterna anser inte att järnvägsunderhållet ska förstatligas men tyckte ändå att det var rimligt att besiktningsverksamheten togs över av Trafikverket. Vänsterpartiet hade helt sett ett återförstatligande av själva järnvägsunderhållet med men är ändå i stort nöjd med uppgörelsen.