Välj cykel om du kan!

Att välja att cykla till jobbet eller plugget om en har möjlighet har många fördelar. Det är ett väldigt klimatsmart transportsätt plus att det är en bra form av vardagsmotion. Det är i relation till att köpa en bil väldigt mycket billigare att köpa en cykel och framförallt billigare, om inte så gott som gratis, i drift. Du behöver inte fastna i köer och du behöver varken leta eller betala för en parkeringsplats. Det finns dessutom ingen åldersgräns för att cykla och det passar såväl unga barn som gamla vuxna.

När en tar körkort behöver en lära sig alla de olika trafikreglerna, det är inte fallet när det gäller att lära sig att cykla, ingen behöver göra ett ”cykel-test”, men det betyder inte att du som cyklist inte behöver kunna och följa trafikregler. Att lära sig de olika trafikreglerna är grundläggande för att skapa trygga förutsättningar för en själv när en cyklar ute i trafiken samt för ens medtrafikanter.

Pimpa cykeln för säkerhet!

Det är ditt ansvar att se till så att din cykel (och dina barns cyklar!) har reflexer och en ringklocka för att du ska vara synlig i trafiken och kunna påkalla uppmärksamhet. Din cykel bör ha minst en broms och om du cyklar när det är mörkt ska sin cykel vara försedd med belysning framåt sam med röd belysning bakåt, både för din och för andras skull.

Vad kan jag göra för att bli en schysstare cyklist?

Först och främst så många du manuellt ersätta de signaler som bilar kan ge via lampor. Alltså, signalera med armar om du ska svänga eller om du ska bromsa kraftigt. Läs in de trafikregler som du behöver kunna för att undvika att du själv eller någon annan tar skada. Exempelvis är det bra att som cyklist kunna skillnaden mellan cykelöverfart och cykelpassage samt att veta vad som gäller för cyklister vid övergångsställen, enkelriktat, när du har väjningsplikt och så vidare.

Det finns ingen promillegräns för att ”få cykla”, men du får bara cykla om du, trots din berusning, kan framföra cykeln på ett trafiksäkert sätt.

Tänk på att cyklar som är parkerade slarvigt eller på olämpliga ställen kan vara utgöra en framkomlighetsproblematik. Att det står cyklar parkerade på olämpliga ställen kan vara speciellt problematiskt för synskadade och funktionshindrade, både vad det gäller framkomlighet och säkerhet. Parkera därför alltid din cykel vid cykelställ om det finns.

Vad kan jag göra för att min stad ska bli mer cykelvänlig?

Nu när du har läst allt om hur fantastiskt det är att cykla vill du såklart att din stad ska bli en fantastisk cykelstad så att du damma av din cykel och börja på en gång! Hör av dig till kommunpolitikerna och stadsplanerarna och skriv eller berätta om hur du vill att din stad ska ha cykelbanor, cykelpumpar, låga hastigheter för bilar i anslutning till cykelbanor och cykelparkeringar. Alla städer, och deras medborgare, mår bättre ju fler som kan välja att ta cykeln istället för bilen!